S. No NEET RANK ROLL_No Marks NAME CAT PTILE

39051 900203335 469 KOPPOLU STEEPHEN ABHINAV. OBC. 96.379824. 2499 ...... 66548 900411760 419 ANISHA DAGGUBATI. UR. 93.842499. 4386...

31 downloads 948 Views 4MB Size

Recommend Documents

9.75. 4.75. 131. GAURAV JAIN. 109789. 30.5. 23. 0. 7.5. 132. GAURAV JAIN ... AMAN ROY. 443. 858552. 26.5. 17. 1.5. 8. 141. MANJEET PRAKASH. 26.5. 22.5.

1.5. 10.5. 1118. ABHISHEK GAUR. 12.25. 6.75. 3.75. 1.75. 1119. RISHABH JOHRI ..... AMRITA OJHA. 7.75. 3.75. 2.75. 1.25. 1340 monoo yadav. 7.75. 8. 1. -1.25.

22. PRI*ANKA. PO. 295043. 48.75. 14.5 14.75 3.75 2.75. 13. 23. PO. 864335. 46.5. 5.25 16.5. 1.5. 5.5 17.8. 24. NARENDRA SINGH. AP. 45 15.75 8.75 2.75 9.75.

KUMAR BIKRAM. KD. 19.5. 4. 11.75. 3.75. 365. ABHISHEK KUMAR GUPTA. 19.5 ...... ANKIT GILL. 8. 0. 1. 7. 947. MAHAVIR PARSHAD. PO. 530985. 7.75. 4. 2.5.

MATHS. ENGLISH RANK. Himanshu Dabas. 58. 11.5 .... DEEPTI. 34.75. 8.5. 14.25. 12. 109. THOUNAOJAM MOTILAL SINGH. 34.75. 1. 21.75. 1. 110 sakshi jain.

13.75. 23.75. 7.5. 12. USHA SHARMA. 44.25. 22.5. 14. 7.75. 13 amit kumar ..... -1.5. 175. TARIQUE ALAM. 17. 12.5. 3. 1.5. 176. PINKI SHARMA. PO. 16.75.

MS. 242537. 49.75. 20.5. 16.25. 13. 2. 47.75. 15.25. 18.75. 13.75. 3. 47.75. 15.25. 18.75. 13.75. 4 .... MS. 34. 6.75. 14.5. 12.75. 138. JEETU KUMAR. PO. 286155. 34. 12.25. 13.75. 8. 139. MS. 34 ...... PRAVEEN CHAUHAN. KD. 534651. 3.75.

deepak malik. 33. 16.75. 7.75. 8.5. 122. NIVEDI * .... 8.75. 9.75. 178. Deepak Swarankar. 29.5. 14.75. 9.75 ...... KRISHNA NAGARGOJE. 10.5. 4.25. 5. 1.25. 748.

NILESH KUMAR. 33.75. 13.25. 5. 15.5. 39. ANOOPSINGH. 255873. 33.5 .... PRIYANKA BHATT. 568857. 29. 8. 8.75. 12.25. 92. POOJA PAHAL. 259716. 29.

13.75. 31. YOGENDRA PRATAP. 296861. 32.5. 22.5. 0. 10. 32. ASHU. PO ... 1.5. 61. KARAN. PO. 558387. 29. 6.75. 7.5. 14.75. 62. SEEMA. 29. 20.5. 5.5. 3. 63.