S. No NEET RANK ROLL_No Marks NAME CAT PTILE

39051 900203335 469 KOPPOLU STEEPHEN ABHINAV. OBC. 96.379824. 2499 ...... 66548 900411760 419 ANISHA DAGGUBATI. UR. 93.842499. 4386...

33 downloads 1439 Views 4MB Size

Recommend Documents

22. PRI*ANKA. PO. 295043. 48.75. 14.5 14.75 3.75 2.75. 13. 23. PO. 864335. 46.5. 5.25 16.5. 1.5. 5.5 17.8. 24. NARENDRA SINGH. AP. 45 15.75 8.75 2.75 9.75.

KUMAR BIKRAM. KD. 19.5. 4. 11.75. 3.75. 365. ABHISHEK KUMAR GUPTA. 19.5 ...... ANKIT GILL. 8. 0. 1. 7. 947. MAHAVIR PARSHAD. PO. 530985. 7.75. 4. 2.5.

9.75. 4.75. 131. GAURAV JAIN. 109789. 30.5. 23. 0. 7.5. 132. GAURAV JAIN ... AMAN ROY. 443. 858552. 26.5. 17. 1.5. 8. 141. MANJEET PRAKASH. 26.5. 22.5.

1.5. 10.5. 1118. ABHISHEK GAUR. 12.25. 6.75. 3.75. 1.75. 1119. RISHABH JOHRI ..... AMRITA OJHA. 7.75. 3.75. 2.75. 1.25. 1340 monoo yadav. 7.75. 8. 1. -1.25.

MATHS. ENGLISH RANK. Himanshu Dabas. 58. 11.5 .... DEEPTI. 34.75. 8.5. 14.25. 12. 109. THOUNAOJAM MOTILAL SINGH. 34.75. 1. 21.75. 1. 110 sakshi jain.

NILESH KUMAR. 33.75. 13.25. 5. 15.5. 39. ANOOPSINGH. 255873. 33.5 .... PRIYANKA BHATT. 568857. 29. 8. 8.75. 12.25. 92. POOJA PAHAL. 259716. 29.

MS. 242537. 49.75. 20.5. 16.25. 13. 2. 47.75. 15.25. 18.75. 13.75. 3. 47.75. 15.25. 18.75. 13.75. 4 .... MS. 34. 6.75. 14.5. 12.75. 138. JEETU KUMAR. PO. 286155. 34. 12.25. 13.75. 8. 139. MS. 34 ...... PRAVEEN CHAUHAN. KD. 534651. 3.75.

13.75. 23.75. 7.5. 12. USHA SHARMA. 44.25. 22.5. 14. 7.75. 13 amit kumar ..... -1.5. 175. TARIQUE ALAM. 17. 12.5. 3. 1.5. 176. PINKI SHARMA. PO. 16.75.

deepak malik. 33. 16.75. 7.75. 8.5. 122. NIVEDI * .... 8.75. 9.75. 178. Deepak Swarankar. 29.5. 14.75. 9.75 ...... KRISHNA NAGARGOJE. 10.5. 4.25. 5. 1.25. 748.

RAJ KUMAR JAISALAL. 129. 31. 22 .... RITU RAJ. 125. 31. 25.5. 38.5. 30. 386. ANJALI SUMAN. 125. 36. 26. 24. 39. 387. HIT ...... SALGAM KUMAR. 79.5. 24.5.